Wymarzony ogród

zastanów się i wybierz


Z mocnym akcentem


W małym ogrodzie wszystko jest skomasowane i trzymane w ryzach.
W małym ogrodzie wszystko jest skomasowane i trzymane w ryzach.

Tworząc kompozycje ogrodowe, moż­na wybierać nie tylko rośliny kwitnące w jednej tonacji, ale też o odpowiednio zabarwionych liściach (na przykład na bordowo) albo takie, które nie kwitną i różnią się wyłącznie odcie­niem i nasyceniem zieleni.


Trzeba jednak uważać, bo nadmiar jednako­wych bodźców może być monotonny i atrakcyjności kompozycji monochro­matycznej może zagrozić nuda. Aby do tego nie dopuścić, warto zastoso­wać element kontrastujący. Może to być roślina o odpowiednio dobranej barwie albo mała architektura: brama, ławka, drobne elementy - ceramiczne kule, pojemniki albo rzeźby. Wszystko zależy od naszej wyobraźni i odwagi w kreowaniu kompozycji.