Wymarzony ogród

zastanów się i wybierz


Koszty


Dla zapracowanych. To ogród w którym przeważają łatwe w uprawie krzewy i drzewa. Jest łatwy w pielęgnacji.
Dla zapracowanych. To ogród w którym przeważają łatwe w uprawie krzewy i drzewa. Jest łatwy w pielęgnacji.

Zadajmy sobie też pytanie, jaką kwotę możemy przeznaczyć na założenie ogrodu.


To zadecyduje o sposobie jego wyposa­żenia i obsadzenia roślinami. Zatrud­nienie specjalistycznej firmy jest dość kosztowne, ale projekt można realizować etapami, częściowo wykonać go samemu albo zrobić wszystko we własnym zakre­sie (choć ten ostatni wariant niesie pew­ne ryzyko, bo nasze błędy mogą spowo­dować, że w ostatecznym rozrachunku ogród okaże się droższy).