Wymarzony ogród

zastanów się i wybierz


Przytulny i z rozmachem


Podzielenie dużego ogrodu na części, nawet symboliczne, (np.mostkiem) sprawia, że jest bardziej kameralny.
Podzielenie dużego ogrodu na części, nawet symboliczne, (np.mostkiem) sprawia, że jest bardziej kameralny.

Inaczej urządza się duży ogród na obszernej działce, a inaczej malutki, miejski, wtłoczony między ściany sąsiednich domów.


Sposób zagospodarowania ogrodu wpływa nie tylko na jego wygląd, ale też - a może przede wszystkim - na ilość godzin, jaką będziemy musieli po­święcić na jego pielęgnację. Zanim przy­stąpimy do realizacji, warto więc skon­frontować marzenia z rzeczywistością.