Wymarzony ogród

zastanów się i wybierz


Lepszy dokładny


Model ogrodu.
Model ogrodu.

Sposób prezentacji projektu jest in­dywidualną sprawą każdej firmy. Naj­ważniejszą rzeczą jest jego merytoryczna zawartość.


Dobre opracowanie umożli­wia każdej firmie wykonawczej odczyta­nie wszystkich istotnych detali i w kon­sekwencji zagospodarowanie ogrodu zgodne z wytycznymi, które zawiera. Unikajmy więc tak zwanych transak­cji wiązanych, czyli tani, powierzchow­ny zarys zagospodarowania działki w zamian za obietnicę realizacji ogrodu. Czasami się to sprawdza, często nieste­ty nie. Zdarza się, że z różnych przyczyn drogi inwestora i projektanta się rozcho­dzą, a wtedy pozostaje projekt — dobry lub zły, który nie określa jednoznacznie, co w ogrodzie powinno się znaleźć. Takich niedomówień nie ma w projek­cie niezależnym, oferowanym jako go­towy produkt. Można go zrealizować w dowolnym czasie (na przykład wykonując część prac teraz, a inne za rok cz) dwa lata) i z wykorzystaniem dowolnej ekipy wykonawczej.