Wymarzony ogród

zastanów się i wybierz


Co powinien zawierać projekt


Wizualizacja projektu
Wizualizacja projektu.

Zawartość projektu zależy nie tylko od umiejętności firmy projektowej, ale też od stanu działki.


Jeśli istnieją już nawierzchnie, podjazdy, wymurowany jest grill z altaną, to na wygląd i funkcjonal­ność ogrodu można wpłynąć wyłącznie umiejętnym tworzeniem grup z roślin, dobraniem odpowiedniej kolorystyki liści i kwiatów, „dosmaczeniem” działki deta­lem wodnym czy rzeźbą. Ale nawet w ta­kich warunkach doświadczony projektant może interesująco zaaranżować i prze­kształcić przestrzeń przy domu poprzez tworzenie nowych planów, osi widoko­wych, roślinnych wysp lub zakątków wy­poczynkowych z ławką.

Inaczej jest w przypadku działki pustej, gdzie do zaprojektowania od podstaw jest cały ogród - łącznie z usytuowa­niem domu, śmietnika, domku gospo­darczego, układu komunikacji (czyli podjazdu, ścieżek, parkingu) i rodzaju ogrodzenia, które jest bardzo ważnym, a często niedocenianym elementem kompozycji. Na tym etapie łatwo jest zaplanować rzeźbę terenu, odpowied­nią lokalizację małej architektury, ukryć niekorzystne sąsiedztwo lub wyekspo­nować najatrakcyjniejsze widoki, „po­bierając” przestrzeń z zewnątrz. Dobór roślin w takim przypadku jest już jedy­nie ładnym dopełnieniem dobrej i funk­cjonalnej koncepcji.