Wymarzony ogród

zastanów się i wybierz


Więcej przestrzeni


Zwykłe drewniane panele okraszone suto pnączami tworzą ramy przytulnego wnętrza.
Zwykłe drewniane panele okraszone suto pnączami tworzą ramy przytulnego wnętrza.

Niekiedy w litych murach wykonuje się wypełnione ozdobnymi kratami „ok­na", których lokalizacja bywa wyznacza­na przez równomierny rytm powtarzal­nej odległości, albo przez... otaczający pejzaż.


W tym wypadku okna w murze otwierają się na szczególne fragmenty okolicy, pozwalając, aby najpiękniejsze jej elementy wniknęły do wnętrza ogro­du. Umiejętnie rozmieszczone szcze­liny i prześwity mogą doskonale, a co najważniejsze - w kontrolowany przez mieszkańców sposób - eksponować fragmenty domu i posesji.