Wymarzony ogród

zastanów się i wybierz


Dobrze urządzony - czyli zamawiamy projekt


Ogród, to nie tylko rośliny, ale też umiejętnie dobrane elementy małej architektury
Ogród, to nie tylko rośliny, ale też umiejętnie dobrane elementy małej architektury

Urządzanie ogrodu dostarcza ogromnej satysfakcji, wymaga jednak wiedzy i czasu. Jeżeli ich nie mamy, lepiej powierzmy wykonanie projektu fachowcowi.


O zagospodarowaniu ogrodu war­to myśleć nie po skończeniu budowy, ale w trakcie projektowania domu. Na tym etapie będzie można połączyć wszystkie elementy dział­ki w jedną spójną i estetyczną całość, uwzględniając nie tylko rodzaj użytych materiałów czy ich kolorystykę, ale nawet usytuowanie domu. Dzięki te­mu najlepiej zostaną wydobyte wszel­kie walory przyrodnicze i estetyczne posesji, a nawet jej otoczenia. Postę­pując tak, skorzystamy też finansowo, bo wszystkie prace prowadzone będą planowo, we właściwej kolejności i do­celowo - bez prowizorek, poprawek i późniejszych uzupełnień. Wybiera­jąc dobrą firmę projektową, pamiętaj­my, że prawdopodobnie nie będzie ona w stanie, ze względu na inne prace, zrobić projektu od ręki, w bardzo krót­kim czasie. Jego wykonanie poprzedza wizja lokalna działki dokonana przez projektanta, rozmowy i liczne ustale­nia, a na to potrzeba czasu.