Wymarzony ogród

zastanów się i wybierz


Duży...


W urządzaniu dużych działek dozwolona jest pewna nonszalancja.
W urządzaniu dużych działek dozwolona jest pewna nonszalancja.

Ogród na rozleglej działce może two­rzyć układ dynamiczny, zmieniający się wraz z porami roku i kolejnymi latami. Kiedy część roślin przekwita i traci uro­dę, inne, w tym momencie ładniejsze, odciągają uwagę od gorzej wyglądają­cych miejsc działki.


Warto zaakcepto­wać pewien nieład - trawę przerastają­cą gdzieniegdzie ścieżki, koniczynę pojawiającą się na trawniku, dzikie rośliny wyrastające w rogach działki. Kanwę kompozycji powinny stano­wić drzewa i krzewy, ponieważ są łatwe w uprawie, a wymagające więcej uwagi byliny i rośliny sezonowe tylko ją uzu­pełniać. Lepiej porzucić marzenia o an­gielskiej, krótko przyciętej murawie - wymaga pieczołowitej pielęgnacji, między innymi systematycznego na­wadniania i koszenia co kilka dni. Rozległy ogród warto podzielić na mniejsze, kameralne części, znajdując miejsce na plac zabaw dla dzieci czy minisad z kilkoma krzewami i drze­wami owocowymi oraz koniecznie odosobnione miejsce na część gospo­darczą. Powinien się tam znaleźć kompostownik, bo resztek organicz­nych jest w dużych ogrodach sporo i ich utylizacja może stanowić problem. Duży ogród w pierwszych latach po założeniu, zanim rozrosną się drzewa i krzewy, może sprawiać wrażenie pu­stego. Częściowo można temu zaradzić, sadząc rośliny szybko rosnące.